• Ủy Ban Hợp Nhất Giáo Xứ


  Ủy Ban Hợp Nhất Giáo Xứ được thành lập để cộng tác với Cha chánh xứ trong nỗ lực hợp nhất 3 giáo xứ, Gx Thánh Timothy, Thánh Henry, và Thánh Margaret Mary. Ủy Ban gồm có 5 tiểu ban:

  • Tiểu ban Tài Chánh

  Trưởng ban: Ô. Trần Trọng Phúc - trongphuctran@outlook.com

  • Tiếu ban Cơ Sở

  Trưởng ban: Ô. Reid Mackin - reidmackin@hotmail.com

  • Tiểu ban Phụng Vụ

  Trưởng ban: Bà Anabel Yuen - anabelyuen6@gmail.com

  • Tiểu ban Thông Tin Truyền Thông

  Trưởng ban: Ô. Art Blumberg - arthurblumberg@sbcglobal.net

  • Tiểu ban Giáo Lý Đức Tin

  Trưởng ban: Bà Cindy Shaw - cynthans@aol.com

 • Giáo Xứ Có Tên Mới


  Đức Hồng Y và Linh Mục Đoàn TGP Chicago đã chọn tên mới cho giáo xứ chúng ta là Giáo xứ Chúa Giêsu Hài Đồng / Child Jesus Parish. 

  Cám ơn tất cả mọi người đã tham gia quá trình chọn tên bằng lời cầu nguyện, góp ý kiến, đề nghị.  Xin Chúa chúc lành và ban ơn cho chúng ta trong việc chấn hưng giáo xứ.   
 • Cuộc Họp Mở Rộng

  Để chia sẻ về tiến trình hợp nhất giáo xứ, và trả lời các câu hỏi, lắng nghe, giải quyết các mối quan tâm của giáo dân, nhân viên của Tổng Giáo Phận và Ủy ban Hợp Nhất Giáo Xứ sẽ tổ chức những buổi họp mở rộng sau đây:

  • Thứ Ba, ngày 18/08/2020 lúc 7:00 pm tại Nhà thờ Thánh Henry
  • Thứ Ba, ngày 25/8/2020 lúc 7:00 pm tại Nhà thờ Thánh Margaret Mary
  • Thứ Năm, ngày 27/8/2020 lúc 7:00 pm tại Nhà thờ Thánh Timothy


  Buổi họp sẽ được trực tuyến.  Quý ông bà anh chị em có thể tham dự bất cứ buổi họp nào kể trên, trực diện hay qua trực tuyến.